Dame på systembolaget som sikkert tenker på kvoten man kan ha med fra SverigeAlkohol- og tobakkskvote fra Sverige

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol og tobakk når du har vært i Sverige.

Imidlertid, Alkohol- og tobakkskvoten må være innenfor den såkalte verdigrensen for at den skal være avgiftsfri. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk.

Dersom oppholdet i Sverige har vart i mindre enn 24 timer er verdigrensen NOK. 3 000,- (mer enn 24 timer NOK. 6 000,-) og du kan således ta med alkohol og tobakk for dette beløpet avgiftsfritt.

Verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert kvotevarene.

Se også

Kvote Sverige Kjøtt

Du kan ta med deg tilbake til Norge en avgiftsfri kvote med kjøtt, melk, ost og andre matvarer på tilsammen 10 kg. når du har vært i Sverige.

Ut over kvoten er det verdigrensen som avgjør hvor mye matvarer du kan handle uten å betale norske avgifter.

Se også http://www.toll.no/no/varer/mat/handle-i-utlandet/

Verdigrense ifm. service/reparasjon i Sverige

Reglene knyttet til verdigrense kommer også til anvendelse dersom du tar service og/eller reparerer bilen din i Sverige.

Det betyr at dersom verdigrensen overstiges, så er det 25% moms på hele kostnaden/summen knyttet til bilservice og/eller reparasjon i Sverige.

Dersom du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, kan bilservicen og/eller reparasjonen koste inntil 3000 kroner. Har Sverige-oppholdet ditt hatt varighet på over ett døgn er verdigrensen kr. 6000.

Mulig refusjon og eventuelt tilbakebetaling av den svenske momsen må avtales direkte med bilverkstedet. Dette er ikke noe Tolletaten kan hjelpe deg med.

Se: http://www.toll.no/no/varer/bil-og-andre-kjoretoy/reparasjon/

Før du kjører bilen din til et bilverksted i Sverige, bør du sjekke opp Tollvesenets regelverk for bilreparasjon i utlandet.

Svenskehandel i 2016

Nordmenn handlet totalt for 13,8 milliarder kroner i Sverige i 2016.

Vi tok til sammen 7,7 millioner dagsturer over grensen i samme periode.

Strømstad er det store trekkplasteret for nordmenn. Det er i Strømstad nordmenn legger igjen mest penger når de tar seg dagsturer over grensen. I 2016 var nordmenns estimerte handelsbeløp kun for Strømstad på hele NOK. 7,4 milliarder. Videre brukte nordmenn NOK. 2,1 milliarder i Charlottenberg og NOK. 700 millioner i Tøcksfors.

Kilde Statistisk Sentralbyrå
https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal