Systembolaget - dame med handlevogn

Kvote Sverige

Alkohol- og tobakkskvote fra Sverige

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol og tobakk når du har vært i Sverige. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk. Kvotene som oppgis er per person. Alkohol- og tobakkskvoten er unntatt fra den såkalte «verdigrensen». Dersom oppholdet i Sverige har vart i mindre enn 24 timer er verdigrensen NOK. 3 000,- (mer enn 24 timer NOK. 6 000,-). Med andre ord: Summen på varene du har handlet i Sverige må være under verdigrensen. Kvotevarene kommer i tillegg. Se også

Kvote Sverige Kjøtt

Du kan ta med deg tilbake til Norge en avgiftsfri kvote med kjøtt, melk, ost og andre matvarer på tilsammen 10 kg. når du har vært i Sverige. Ut over kvoten er det verdigrensen som avgjør hvor mye matvarer du kan handle i Sverige uten å betale norske avgifter. Se også https://www.toll.no/no/varer/mat/handle-i-utlandet/

Verdigrense ifm. service/reparasjon i Sverige

Reglene knyttet til verdigrense kommer også til anvendelse dersom du tar service og/eller reparerer bilen din i Sverige. Det betyr at dersom verdigrensen overstiges, så er det 25% moms på hele kostnaden/summen knyttet til bilservice og/eller reparasjon i Sverige. Dersom du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, kan bilservicen og/eller reparasjonen koste inntil 3000 kroner. Har Sverige-oppholdet ditt hatt varighet på over ett døgn er verdigrensen kr. 6000. Mulig refusjon og eventuelt tilbakebetaling av den svenske momsen må avtales direkte med bilverkstedet. Dette er ikke noe Tolletaten kan hjelpe deg med. Se: https://www.toll.no/no/varer/bil-og-andre-kjoretoy/reparasjon/ Før du kjører bilen din til et bilverksted i Sverige, bør du sjekke opp Tollvesenets regelverk for bilreparasjon i utlandet.

Svenskehandel i 2019

Nordmenn handlet totalt for 16 milliarder kroner i Sverige i 2019. Vi tok til sammen 9,6 millioner dagsturer over grensen i samme periode. Strømstad er det store trekkplasteret for nordmenn. Det er i Strømstad nordmenn legger igjen mest penger når de tar seg dagsturer over grensen.

Fortsatt flest turer til Strømstad under koronapandemien i 2020

Reiserestriksjonene fra Norge til Sverige under koronapandemien førte til en kraftig nedgang i grensehandelen i 2020. Samlet sett så handlet nordmenn for kun 2 milliarder kroner i Sverige i 2020. De få dagsturene som likevel ble gjennomført gikk til de samme stedene som vanlig. Litt under halvparten av dagsturene, og litt over halvparten av beløpet vi brukte, var i Strömstad. Denne andelen har holdt seg noenlunde stabilt de siste ti årene. Det var en liten nedgang å spore på både reiser og handlebeløp til Charlottenberg og Töcksfors, og en liten oppgang til andre steder i Sverige. Tallene viser imidlertid tydelig at Sverige fortsatt var nordmenns foretrukne destinasjon for dagsturer i 2020.

Kilde Statistisk Sentralbyrå

https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/brastopp-for-grensehandelen-i-2020

Hoteller, feriehus og hytter i Sverige

Dancenter
Booking logo