Kjøpe hytte i Sverige

Små røde hytter i Brändaholm, Sverige

Kjøpe hytte i Sverige

Ting å tenke på ved kjøp av hytte i Sverige

Nordmenn legger ofte flere kriterier til grunn når de vurderer å kjøpe hytte i Sverige:

Avstanden til egen bolig er ofte viktigst, dessuten er kort vei til badestrand og evt. båtplass av betydning, videre er utsikt til sjøen og evt. strandlinje selvsagt populært, at det er bilvei helt frem er også veldig viktig.

I Sverige er det andre lover og regler som gjelder knyttet til hyttekjøp enn i Norge.

I Sverige er det feks. slik at det ikke er boplikt for hytter og hus, mens leiligheter har boplikt.

Videre så har kjøperen et større ansvar i Sverige enn i Norge for å undersøke eiendommens tilstand.

Bud er heller ikke bindende i Sverige før kontrakten på hytten eller boligen er endelig signert.

I Sverige er eiendomsskatten erstattet med en kommunal avgift. Avgiften utgjør pr. i dag en bestemt prosentsats av takseringsverdien, imidlertid ikke overstigende et fast beløp pr. år. Takseringsverdien er satt av staten.

Vurderer du salg, kjøp og utleie av fritidseiendom i Sverige bør du ta kontakt med skattekontoret for å få opplysninger om skatteplikten i Norge. Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge etter de norske skattereglene.